Cercul Studentesc de Anatomie Clinică se adresează atât studenților din anii I și II care sunt pasionați de anatomie, dar și-ar dori să îi cunoască și aplicabilitatea clinică, în relația cu pacientul, cât și studenților mai mari care au intrat deja în clinică și simt nevoia să-și reamintească acele noțiuni de anatomie de care au nevoie pentru raționamentul clinic.

Sub îndrumarea coordonatoarei nostre, doamna conf. dr. Bianca Szabo, medic neurooftalmolog și conferențiar la disciplina Anatomie și embriologie, organizăm ședințe interactive, pornind de la cazuri clinice. Studenții vor avea posibilitatea să susțină prezentări pe teme de anatomie clinică și să rezolve scenarii clinice.

Prof. Dr. Victor Papilian